Kontakt

Bez názvu - 1999

Názov spoločnosti: EUROGASTROP, s.r.o.
Poštová adresa: Čergovská 7002/10, 08001 Prešov
IČO: 44137761, DIČ: 2022594453, IČ DPH: SK2022594453
Register: Okresný súd Prešov, oddiel Sro
Č. zápisu: 20057/P